2013-07-18

การประชุมวิชาการครั้งที่ 8
สมาคมเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2556
เรื่อง สอนเก่งเร่งการเรียนรู้
(How Learning Works with Smart Teaching)
18-19 กรกฏาคม 2556 
โรงแรมอิมพีเรียลควีนส์ปาร์ค กรุงเทพฯ

Ċ
Siriwan Wongveeravuti,
Jul 29, 2013, 4:39 AM
Comments